خدمات

طراحی نما

هدف نوآوران شیشه سپنتا تولید و عرضه محصولات با کیفیت، سازگار با اقلیم و فرهنگ و ایمن است تا از این طریق مفتخر به جلب رضایت و حمایت مشتریان خود و همچنین ارائه محصولات مورد نیاز روز بازار گردد.

مشاوره طراحی نمای شیشه ای

مشاوره

ورود شیشه به معماری تغییرات شگرفی را در هنر  معماری و صنعت ساختمان سازی ایجاد کرد. امروزه نقش شیشه در این عرصه بسیار چشم گیر و غیر قابل انکار می باشد. شیشه جزو لاینفک کارهای معماران بزرگ از جمله مایس وان دور روحه، لو کوربوسیر و فرانک لیود است. 

تولید

هدف نوآوران شیشه سپنتا تولید و عرضه محصولات با کیفیت، سازگار با اقلیم و فرهنگ و ایمن است تا از این طریق مفتخر به جلب رضایت و حمایت مشتریان خود و همچنین ارائه محصولات مورد نیاز روز بازار گردد.

نصب و اجرا

ورود شیشه به معماری تغییرات شگرفی را در هنر  معماری و صنعت ساختمان سازی ایجاد کرد. امروزه نقش شیشه در این عرصه بسیار چشم گیر و غیر قابل انکار می باشد. شیشه جزو لاینفک کارهای معماران بزرگ از جمله مایس وان دور روحه، لو کوربوسیر و فرانک لیود است.