پروژه شیشه اسپایدر یکی از بزرگ ترین پروژه های اجرا شده توسط شرکت سپنتا شیشه می باشد که بیشتر شهروندان با آن آشنا هستند