اجرای نمای شیشه ای زیر گذر چهار راه ولیعصر از مهم ترین و بزرگ ترین پروژه های سپنتا گلس به شمار می آید.