تاریخ پروژه: 1393

محل پروژه: تهران منطقه6

پروژه زیرگذر چهارراه ولیعصر :

اجرای نمای شیشه ای زیر گذر چهار راه ولیعصر از مهم ترین و بزرگ ترین پروژه های سپنتا گلس به شمار می آید.