شیشه سکوریت خم و صاف

شیشه سکوریت خم و صاف

پس از به کارگیری وسیع تر از شیشه در ساختمانهایی چون کاخ بلورین یا کریستال پالاس لندن در سال ۱۸۵۱ نیاز به امنیت بیشتر از قبل احساس شد .
تا آن دوران جهت استفاده بیشتر از نور و دید میبایست از شیشه های خام استفاده میشد ، که با بزرگ شدن ابعاد پنجره با مشکلاتی نظیر تولید و نصب آن مواجه بودند . خارج از مسئله تولید ،این شیشه ها به شدت آسیب پذیر بودند و در صورت شکست خسارت جانی و مالی بوجود می آوردند . به همین علت نیاز به شیشه های ایمن تر احساس شد .
با پیشرفت تکنولوژی امکان سکوریت کردن شیشه بوجود آمد . در این فرآیند با وارد کردن شک حرارتی ( حدود ۷۰۰ درجه سانتی گراد ) و سرد کردن در جا ساختار ملوکولی شیشه بهم پیوسته میشود .
فرایند سکوریت باعث افزایش مقاومت نصبت به حالت غیر سکوریت را داراست .
در صورت شکست شیشه های سکوریت ؛ ذرات شکسته به صورت شیشه های کوچک ( حدود ۲ سانیتی متر ) فرو خواهد ریخت که آسیب جانی یا مالی نخواهند داشت .

شیشه اسکوارد